Samling: Om Balder Festklar

Er du ute etter unike og autentiske klær som representerer den norske arv og kultur? Da er våre håndbroderte festdrakter eller fantasistakker et perfekt valg. Draktene våre er produsert i Norge og representerer den norske broderi kulturen. 

Balder Norway As er et grunder firma. Det står for å produsere Festdrakter og fantasistakker i Norge.  I dagens samfunn er det viktig at alle føler seg inkludert og har et arbeid å gå til.

Mange innvandrerkvinner har kompetanse fra hjemlandet som har stor verdi i Norge. Vi er nødt til å få så mange som mulig i arbeid dersom vi skal ha en velferdsstat som alle kan yte av. Ved rett inkludering og rett innstilling har vi stor verdi i alle disse kvinnene. 

I samarbeid med Jasmin kvinnenettverk har vi en systue hvor vi bruker arbeidskraft til å sy og brodere festdrakter. på denne måten får vi inkludert kvinner som sitter på gode ressurser i arbeid. Dette er kvinner som sitter på talentfulle evner, som vi har gitt opplæring med profesjonell  kursing. 

Målet med dette samarbeidet er at kvinner med innvandrerbakgrunn får arbeidsplass i Norge. Det gjør at de føler seg en del av samfunnet,  og bidrar med sine ressurser. Dette har mye å si for deres selvbilde og selvverdi, samtidig som vi får brukt ressurser som muligens kunne gått tapt. Ved rett inkludering får disse kvinnene både et sosialt liv og mulighetene til å utfolde seg.