Hvem er Balder?

Balder festklar AS er ikke bare et gründerfirma; det er et kreativt fellesskap drevet av sterke kvinner. Vi spesialiserer oss på å skape unike festdrakter og fantasistakker, alt produsert med kjærlighet og dedikasjon her i Norge.

I dagens samfunn legger vi stor vekt på inkludering og verdien av meningsfylt arbeid. Mange av våre dyktige håndverkere er innvandrerkvinner med verdifull kompetanse fra sine hjemland, en ressurs vi mener er uunnværlig for Norge.

Vi tror på å bygge en velferdsstat der alle kan bidra, og nøkkelen er rett inkludering og positiv holdning. I samarbeid med Jasmin kvinnenettverk har vi etablert en systue, et sted der talentfulle kvinner med innvandrerbakgrunn kan blomstre. Vi gir dem ikke bare opplæring, men muligheten til å utvikle sine ferdigheter gjennom profesjonell kursing.

Målet med dette samarbeidet er enkelt: å gi kvinner med innvandrerbakgrunn meningsfulle arbeidsplasser i Norge. Dette gir dem ikke bare en følelse av tilhørighet i samfunnet, men lar dem også bidra med sine verdifulle ressurser. Dette har en direkte innvirkning på deres selvbilde og selvverd, samtidig som vi utnytter ressurser som ellers kunne gått tapt. Ved å omfavne rett inkludering gir vi disse kvinnene ikke bare en jobb, men også et sosialt liv og muligheten til å utfolde seg fullt ut.